Zraszacz

Zraszacz 3 przeznaczony jest głównie do polewania jezdni oraz namaczania podłoża przy budowie dróg.
Woda rozpylana jest przez 10 dysz na szerokości około 3m.
Wielkość dawki można regulować wielkością otworów wymieniając dysze lub prędkością jazdy.